+

به نام خدا

بهترین و موثرترین روش جارو زدن قالی استفاده از جاروهای با برس دوار است ، چراکه پرز های فرش را به خوبی جابجا ساخته و بر طرف ساختن ذرات را آسان تر می کند . فرش های با ساختار پر پرز و متراکم (مخصوصاً انواع پشمی) ممکن است در برابر برس زدن حساس باشند و پرز پرز شوند . برای چنین ساختارهایی ، استفاده از جاروهای مکنده (جارو برقی) و یا دستگاه هایی که برس های آن ها قابل تنظیم است ، پیشنهاد می شود . جاروهایی که برس دارند را می توان قبل از استفاده بر روی قسمت های با پرز زیاد و بافت متراکم امتحان کرد .

هنگام جارو زدن گهگاهی موضع خود و مسیر جارو کشیدن را تغییر دهید ، یعنی از جهات مختلف جارو بزنید تا پرز و بافت فرش حالت خود را از دست ندهد و از پرز پرز شدن زیاد جلوگیری شود .

فرش را بطور منظم و دقیق جارو بزنید مخصوصاً قسمت هایی که رفت و آمد بیشتری روی آن صورت می گیرد . راه رفتن بر روی فرش های کثیف به ذرات و لکه ها اجازه می دهد تا به قسمت های پایینی پرزها وارد شوند که برطرف سازی آنها را مشکل تر ساخته و می تواند به بافت فرش صدمه بزند .

برای مسیرهای پر رفت و آمد در هفته سه یا چهار بار و برای مسیرهای کم رفت و آمد در هفته دو مرتبه جارو کردن توصیه می گردد .