+

شرح خدمات:
فرش در معرض رطوبت و یا در اثر تا خوردگی طولانی مدت پوسیده می شود . در این حالت چنانچه قالی در جهات طولی یا عرضی تا شود و کمی تحت فشار قرار بگیرد ، تارها و پودها پاره شده و صدای شکستگی از آنها شنیده می شود . سوزنکاری پس از ترمیم پارگی ها و سوراخ ها ، در اطراف محل ترمیم شده ، به صورت طولی یا عرضی انجام می گیرد.
در مرکز خدمات Luxury فرش صمیم ، خدمات سوزنکاری توسط استادکاران مجرب از تبریز ، قم و اصفهان با بکارگیری نخ ابریشم و یا نخ چله پنبه انجام می شود . چروک خوردگی و جمع شدگی از مهم ترین اشکالاتی هستند که ممکن است پس از انجام سوزنکاری برای فرش ایجاد شوند ، در این مرکز جهت انجام این کار هرگز از نخ قرقره استفاده نمی شود چرا که این نخ دارای مواد پلاستیکی پلی استر است و باعث جمع شدگی قالی خواهد شد.  همچنین برای جلوگیری از چروک خوردگی و یا ضخیم شدن قسمت سوزن خورده ، هنگام سوزن زدن، چله های داخل هر رج را قطع نموده و از داخل کار بیرون می آورند و سپس سوزن کاری را انجام داده و محل مورد نظر را اتو می کنند .